شما اینجا هستید: فقه و احکام > چادر حجاب برتر
چادر حجاب برتر
چادر حجاب برتر
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 848 کیلوبایت
نویسنده : نرگس قدیري
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

قرآن مجید خطاب به پیامبرش فرمود": به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که: خویشتن را با" جلباب "بپوشند که این کار براي این که به عفت شناخته میشوند و از تعرض محفوظ می مانند، براي آنان بهتر است". بعضی از مفسّران جلباب را پوششی فراگیر معنا کردهاند که از بالاي سر تا پایین پا را می پوشاند و چیزي در حدود اندازه چادر است. البته دیدگاه دیگر جلباب را پوشش تا زانو و دیدگاه سوم جلباب را مقنعه می داند.بر اساس دیدگاه اوّل می توان گفت: قرآن از چادر یا چیزي مانند آن که تمام بدن را بپوشاند، به عنوان حجاب برتر نام برده است. علاوه بر این: درباره پوشش حضرت فاطمه(ع) هنگام خروج از منزل و رفتن به مسجد براي دفاع از فدك، همین پوشش نقل شده است. حضرت فاطمه(ع) مقنعه خویش را بر سر و جلباب بر تن کردند؛ یعنی پوششی که تمام تن را از سر تا قدم فرا می گرفته است. علاوه بر این عقل نیز بر برتر بودن چادر حکم میکند، چون اندام بدن با چادر بهتر محفوظ می ماند.

ارسال نظر