شما اینجا هستید: فقه و احکام > آثار و پیامدهاي حجاب
آثار و پیامدهاي حجاب
آثار و پیامدهاي حجاب
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1386 کیلوبایت
نویسنده : محمدحسین درافشان
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

از جمله مباحثی که همواره به عنوان یک موضوع بحث برانگیز و جنجالی، مطرح بوده، ذهن و ضمیر انسان ها و جوامع بشري را به خود معطوف و مشغول ساخته است، مقوله حجاب و تعیین حدود و ثغور آن، بوده است. عده اي رعایت حجاب و پوشش اسلامی را مانع حضور زنان در اجتماع تلقی کرده و مدعی هستند که رعایت حجاب براي خانم ها، دست و پاگیر بوده و مانع فعالیت هاي آنها در عرصه هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود و از این ناحیه، آسیب هاي اقتصادي به جامعه و پیامدهاي روحی و روانی براي خانم ها به ارمغان می آورد! برخی دیگر، قانون حجاب را مغایر اصل آزادي و دموکراسی معرفی نموده و با جدیت تمام با آن مخالفت می کنند و با کسانی که با میل و رغبت، حجاب و پوشش شان را به عنوان یک وظیفه و تکلیف رعایت کرده و در اجتماع ظاهر می شوند با شدت برخورد کرده و از امتیازات اساسی و مهم اجتماعی مثل رفتن به مدرسه، دانشگاه، استخدام در ادارات دولتی و گرفتن گذرنامه و... محروم می کنند،

ارسال نظر