شما اینجا هستید: فقه و احکام > تاملی در معناي مناسک حج
تاملی در معناي مناسک حج
تاملی در معناي مناسک حج
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1254 کیلوبایت
نویسنده : محمد نقی زاده
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

کتاب حاضر خلاصه اي است از آنچه طیّ سفر حجّ به ذهن رسید و زبان و قلمِ ناتوان را یاراي بیان آن بود، که پوشاندن لباس کلام بر بسیاري از مکنونات و ادراکات و دریافت ها، ممکن و مقدور نیست. غرض اصلی از نگارش صفحاتی که در پی می آیند، سخن گفتن از معشوقی زیباست که حضرت حقّ، جاودانگی و عزّت و شرافت آن را معرّفی فرموده است. بهانه اي است در پاسخ به عشقِ سخن گفتن از معشوق و گفتن ذرّهاي از حسنات و زیباییهاي او که این جان ناقابل توان ادراك و دریافت آن را داشته است. معشوقی که در عین حالی که دوستش داریم، دوستیاش را به همه تبلیغ و توصیه میکنیم که به وصول رستگاري از طریق این عشق باور داریم. این موضوع نیز مورد قبول است که ذکر هر موضع و هر موضوع و تأملی در معناي مناسک حج....

ارسال نظر