شما اینجا هستید: فقه و احکام > جامع عباسی
جامع عباسی
جامع عباسی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 6351 کیلوبایت
نویسنده : شیخ بهایی
موضوع : فقه و احکام
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مترجم :

این کتاب علاوه بر جامع بودن همه ابواب فقه، واجد امتیازات ذیل است: 1- بیان بسیاري از آداب و مستحبّات در کنار احکام و فرائض مذهبی. 2- ذکر ثواب زیارت، و نقل متن زیارتنامه هر یک از چهارده معصوم اسلام علیهم السلام وتاریخ تولّد و وفات آن بزرگواران. 3- فصل بندي مسائل براساس نظام تألیف، وکاربرد عدد ورقم که درسه ولتتعلیمو فراگیري اثر فراوان......

ارسال نظر