شما اینجا هستید: فقه و احکام > فلسفه ي حج
فلسفه ي حج
فلسفه ي حج
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 499 کیلوبایت
نویسنده : آیت الله سید حسن فقیه امامی (ره )
موضوع : فقه و احکام
ناشر : مدرسه علمیه ذوالفقار اصفهان
مترجم :

آن آدم هایی که سالیان دراز به گناه آلوده بوده اند موقعی که مکّه می روند از بَدْوِ شروع تا آخر کار، تمام عوامل مغفرت و آمرزش گناه جمع است؛ مثلًا اوّلین کاري که حاجی انجام می دهد رسیدن به میقات است، آنجایی که باید لباس هایش را بکند و لباس هاي احرام بپوشد، آنجا میقات است؛ در حج جاهلی میقات مطرح نبود ولی در اسلام خدا مقررّ کرده است که لباس احرام را از میقات باید بر تنشان بکنند. از حضرت رضا علیه السلام سؤال شد در فلسفه احرام فرمودند: علّتش این است که حاجی از آن وقتی که وارد میقات می شود خودش را آماده می کند براي زیارت خانه خدا یعنی لباس کار می پوشد بدین مفهوم که شغل دیگري ندارد، حواس خود را از دنیا و گرفتاري هاي دیگر قطع می کند. ملاحظه فرمایید؛ یک پرستار یا یک طبیب زمانیکه وارد بیمارستان می شود باید از هشت صبح مشغول شود تا دو بعدازظهر، وقتی وارد بیمارستان می شود یک لباس سفید به تنش می کند این لباس، لباس کار است یعنی دیگر از حالا تا آخر وقت من فقط و فقط باید اشتغال داشته باشم به کارهاي مربوط به بیمار و بیمارستان و کارهاي دیگر انجام ندهم.

ارسال نظر