شما اینجا هستید: فقه و احکام > حقوق
حقوق
حقوق
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 4711 کیلوبایت
نویسنده : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟ پاسخ در مورد دیه باید توجه داشت که: اولا ، مردان نوع اش به جهت تکفل خانواده مسئولیت اقتصادي بیشتري دارند از همین رو اگر مردي کشته شد خسارت بیشتري به وارثان او پرداخته می شود تا خلا ایجاد شده قدري جبران گردد. بنابر این هر کس مسئولیت بیشتري دارد سهم بیشتري هم میگیرد. ثانیا، اکثر مقتولین حوادث و درصد بالاي آن مردان هستند زیرا بیشتر در معرض حوادث قرار می گیرند. پس می بینیم که دیه به معناي نفی مساوات بین زن و مرد نیست.

ارسال نظر