شما اینجا هستید: فقه و احکام > حج چیست؟ حاجی کیست؟
حج چیست؟ حاجی کیست؟
حج چیست؟ حاجی کیست؟
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 351 کیلوبایت
نویسنده : غلامعلی افروز
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

با ژرفاندیشی و تأمّلی فراتر از معمول پیرامون فلسفۀ وجودي و مبانی نظري ارزش هاي مذهبی و" بایدها "و" نبایدهاي "تقیّدهاي دینی، به این حقیقت دست مییابیم که خالق جهان هستی و ناظم عالم وجود، با آفرینش انسان  این اشرف مخلوقات و شایستۀ جانشینی خدا در زمین  همۀ برنامه ها و روش هاي تعالی وجود و رشد و فلاح او را نیز در گذرگه حیات دنیایی، موافق با فطرت و سرشت آدمی تقدیر کرده است.

ارسال نظر