شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > الگوي کمالات بانوان
الگوي کمالات بانوان
الگوي کمالات بانوان
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 456 کیلوبایت
نویسنده : عبدالکریم بی آزار شیرازي
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

فاطِمَۀُ بَضْعَۀٌ مِنّی فاطمه پارهاي از من است. از آنجا که الفاظ به تنهایی نمیتواند بیانگر عمق و گستردگی کمالات و مفاهیم عالیه ي آنها باشد، قرآن به ذکر خصال و صفات کمال اکتفا نکرده بلکه هر یک از پیامبران را نمونه و الگوي کمال یا کمالاتی قرار داده و پیامبر اکرم (ص) را اسوهي کامل و جامعالکلم کمالات معرفی کرده است: لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَ نَۀٌ.... در مورد بانوان نیز تنها به ذکر خصال و کمالات زن بسنده نکرده بلکه نمونه هایی از زنان باکمال را در طول تاریخ در کنار پیامبران به عنوان الگو معرفی کرده است. قَدْ کانَتْ لَکُمْ اُسْوَةٌ حَسَ نَۀٌ فی اِبْراهیمَ وَالَّذینَ مَعَهُ... ابراهیم و کسانی که با او بودند (سارا و هاجر و...) الگوي نیکویی براي شما هستند.... در میان این الگوها، جامعترین آنها حضرت مریم (ع) و کاملترینشان ...

ارسال نظر