شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > الگوي زندگی و شوهرداري
الگوي زندگی و شوهرداري
الگوي زندگی و شوهرداري
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 452 کیلوبایت
نویسنده : عبدالکریم بی آزار شیرازي
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

نیاز جامعه ي کنونی به الگوي زندگی جامعه ي کنونی آنچنان در زندگی ماشینی و مصرفی غرق شده است که از درك این حقیقیت بیخبر مانده که اساس زندگی، ماشین و مصرف نیست بلکه مناسبات انسانی و همکاري و محبت ورزي زن و شوهر و پدر و مادر و فرزند است و همه ي زندگی بر محور مودت و محبت زن و مرد و فرزند دور میزند. در زندگانی فاطمه ي زهرا (س) میبینیم که آنقدر همبستگی و عشق و علاقه ي خانوادگی با شوهر و فرزند و پدر و مادر برقرار است که چون پدر رحلت می کند، از گریه ي او مردم مدینه سخت متأثر می شوند و به او پیغام می دهند که یا شب گریه کند یا روز، و در دیدار با زنان مدینه اظهار من در حالی صبح کردم که از دنیاي شما بیزارم) و براي مرگ و دیدار پدر ) « اصبحت واللَّه عاتقۀ عن دنیاکم » میدارد لحظهشماري میکند. آري، فاطمه ي زهرا (س) به آدم هاي ماشینی و مصرفی که علاقه به پدر و مادر و همسر و فرزند را فداي....

ارسال نظر