شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > حجاب و بازگشت به خویشتن
حجاب و بازگشت به خویشتن
حجاب و بازگشت به خویشتن
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 679 کیلوبایت
نویسنده : حسین رئیسی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

متأسفانه جمع کثیري از دختران و زنان امروز به جاي تلاش در جهت دستیابی به کرامت انسانی خود و مطرح کردن خود به عنوانیک انسان نه یک کالا، هر روز تلاششان این است تا کالا بودن خود را بهتر جلوه دهند و کالاي بهتري نسبت به دیگر فروشندگان به بازار عرضه کنند. ” زن کالا شده ي اسیر امروز اگر روزنامه و مجله می خواند، نه به خاطر این است که از واقعیتهاي ملی و مملکتی کشورش آگاه شود و یا براي زنان بیشمار محروم، قدمی بردارد. او تنها براي این مجله می خواند که بداند چگونه باید فاسق گردد و یا چگونه باید گوشت هاي اضافی باسن و اطراف کمرش را آب کند و چگونه بدون آنکه خود تولید کننده باشد، مصرف کند... زن تحصیلکرده ي امروزي براي اینکه بداند عشق مبتذلش سرانجامی خواهد داشت یا نه، به انواع جادوجنبل روي آورده و براي پیداکردن راه حلی از این...

ارسال نظر