شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > تحلیلی بر روابط دختر و پسر
تحلیلی بر روابط دختر و پسر
تحلیلی بر روابط دختر و پسر
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 739 کیلوبایت
نویسنده : حمزه کریم خانی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

بدون تردید کشور ایران، دومین کشور جوان در دنیا محسوب می شود و از نظر جمعیت افراد 15 تا 19 سال نسبت به کل جمعیت، رتبه نخست را در دنیا د ا ر د. 1 در حال حاضر سن ازدواج در ایران بالا رفته است و این موجب گشته که بسیاري از دختران و پسران، مجرد باقی بمانند. عده اي از این جوانان، دختران و پسران دانشجویی هستند که دست کم در محیط دانشگاه ارتباط نسبتاً مستمري با جنس مخالف خود دارند. پس از پایان تحصیلات نیز دختران به دلیل گرفتن برخی از مشاغل اجتماعی، حضورشان در جامعه و به تبع آن ارتباط شان با مردان، نسبت به گذشته افزایش یافته است. از آنچه گفته شد، به خوبی ضرورت تبیین مسأله "روابط زن و مرد "و به ویژ ه" روابط دختر و پسر "و پاسخ گویی به پر سش هاي مختلفی که در این زمینه مطرح است آشکار می گردد. در سالهاي اخیر به دلیل رواج برخی ناهنجاري ها و نمودار شدن تضادهاي هنجاري در زمینه روابط دختر و پسر...

ارسال نظر