شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > تربیت معنویت تهذیب
تربیت معنویت تهذیب
تربیت معنویت تهذیب
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 331 کیلوبایت
نویسنده : ایوب حاتمی سعدآبادي
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

امروزه بیش از هر زمان دیگر باید به تربیت دختران همت گماشت؛ زیرا از یک سو نزدیک به نیمی از نیروهاي فعال و کارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشکیل می دهند و از سوي دیگر، گستره فعالیت آنان، همه امور فردي و اجتماعی را در برمی گیرد. ضمن آنکه پرهیز از اختلاط زن و مرد در بیشتر مراکز و اداره هاي خصوصی و دولتی، امري سخت شده است، در چنین شرایطی باید دانست که تنها در صورت تربیت درست و اسلامی دختران است که جامعه در امنیت به سر می برد و نابهنجاري هاي اخلاقی و اجتماعی کاهش می یابد. اگر جامعه زنان و دختران در رفتار و داد و ستد و رفت و آمدهایشان، دستورهاي شرعی را رعایت کنند و با حفظ حجاب و پوشش اسلامی در اجتماع حضور یابند، انحراف هاي اخلاقی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد؛ زیرا بیشتر نابسامانی هاي فرهنگی و اجتماعی بر اثر اختلاط زن و مرد و جوانان دختر و پسر و در پی رعایت نکردن حدود اسلامی پدید می آید که با تربیت دینی نسل جوان به ویژه دختران می توان از این مسئله......

ارسال نظر