شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > تحصیل و علم اندوزي
تحصیل و علم اندوزي
تحصیل و علم اندوزي
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 609 کیلوبایت
نویسنده : محمد رضا شرفی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

چطور می توان در درس خواندن موفق شد؟ نمی توانم درس هایم را حفظ کنم، هر چه می خوانم حفظ نمی شوم.علت چیست؟ در مورد آینده ي تحصیلی خود، بسیار نگران هستم و احساس یأس می کنم. در برخی از موارد که مسایلی را با دست اندرکاران مدرسه مطرح می کنیم با کم کردن نمره ي انضباط مواجه می شویم و به خاطر این که به ما شخصیت نمی دهند، به آنها اعتماد نداریم.عدم هماهنگی اخلاقی نیز با سایر افراد دارد. چه کنم؟ اي کاش در مدرسه ما به همان اندازه که به تعلیم و آموزش بچه ها اهمیت داده می شد،به مسایل پرورشی نیز توجه می کردند.فقط آموزش که به درد ما نمی خورد.ما از نظر اخلاقی هم باید پیشرفت کنیم. نقش مدرسه خلاصه ي تعدادي از نامه هاي نوجوانان راهنمایی و دبیرستانی را ملاحظه کردید. دانش آموزانی که امیدهاي فرداي جامعه اند، خود امید می جویند و آنهایی که در دو بُعد تعهد و تخصص اجتماع را باید...

ارسال نظر