شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > درسنامه امام صادق (علیه السلام)
درسنامه امام صادق (علیه السلام)
درسنامه امام صادق (علیه السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2222 کیلوبایت
نویسنده : صادق حسینی شیرازي
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

اولین درسی که از نامهي امام صادق علیهالسلام میآموزیم توجه به خدا در همه حال است. آري، طبق فرمایش امام علیهالسلام، به هنگام گرفتاري و درد و ناراحتی قبل از آن که از دیگران کمک خواسته شود، ابتدا باید به سراغ خدا رفت و از او کمک و راه چاره خواست. اگر بدهکاري، بیماري و یا کمبودي هست، اول باید در خانه خدا رفت و از او چاره خواست؛ براي مثال کسی که بیمار است اول دعا کند، سپس به پزشک مراجعه نماید، و در بین راه بداند که خداوند خواسته است که بیماري او از طریق اسباب طبیعی مانند مراجعه به پزشک درمان شود. چنین کسی نباید بیمارياش را به حال خود بگذارد و نماز جعفر طیار بخواند!

ارسال نظر