شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > سرگذشتهاي عبرت انگیز
سرگذشتهاي عبرت انگیز
سرگذشتهاي عبرت انگیز
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3009 کیلوبایت
نویسنده : محمد محمدي اشتهاردي
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

درس عبرت از روزگار یکی از امور سازنده و تکان دهنده و تحول بخش ، فراز و نشیبهاي تاریخ و عبرت گرفتن و پند گرفتن و پندگیري از سرگذشتهاي آن است ، که براي همه لازم است وارد این کلاس عجیب شوند ، و از درسهاي زندگی پرفراز و فرود گذشتگان عبرت بگیرند ، چرا که تاریخ همواره تکرار می شود ، و روزي خواهد آمد که زندگی براي ما نیز براي آیندگان ، تاریخ می گردد ، و تاریخ مجموعه اي از تجربه ها ، کامها و ناکامیها است ، و اصولا فلسفه تاریخ همین است که تجربه هاي آن را دریافت کنیم و در زندگی خود عبور دهیم ، که گفته اند عبرت از عبور است . همان گونه که خون در رگهاي کالبد ما عبور می کند و موجب ادامه حیات جسمی ما می شود ، فراز و نشیبهاي تاریخ نیز باید در رگهاي روح و روان ما عبور کنند و به ما حیات معنوي ببخشند .

ارسال نظر