شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > ریشه هاي گریز از دین در قرآن
ریشه هاي گریز از دین در قرآن
ریشه هاي گریز از دین در قرآن
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 646 کیلوبایت
نویسنده : قاسم سبحانی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

نوشته حاضر ، فشرده اي ، درباره روشن بودن راه دین است . آن کس که در جستجوي حقیقت است به آسانی به مقصد می رسد . کسانی که دین را انکار می کنند و یا از عمل به برنامه هاي آن می گریزند از منطق به دورند . از این رو طرح براهین فلسفی بر اثبات وجود خدا ، نبوت و هدفداري جهان و . . . ، براي بسیاري بی فایده است زیرا آنها با فلسفه دین را رها نکرده اند تا با فلسفه به دین برگردند . از نظر قرآن کریم ، ریشه دین گریزي به خلق و خوي انسان مربوط است . راه دین روشن و هموار است ولی چشمی که بیمار است آن را تیره و ناهموار می بیند . در این نوشته ، ما برخی عوامل و ریشه هاي دین گریزي را از نظر قرآن کریم آورده ایم .

ارسال نظر