شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > جوان و فرهنگ و زندگی
جوان و فرهنگ و زندگی
جوان و فرهنگ و زندگی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1032 کیلوبایت
نویسنده : اسماعیل شفیعی سروستانی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

در این اثر سعی در تدارك پاسخهایی ساده و صمیمی براي سؤ الهاي آنها داشته ام ، اگر چه در کتاب روي سخنم با گوش شنوایی است که در شخصیت داستانی (حمید) ظاهر شده است . چه فرقی می کند؛حمید ، مریم ، علی یا محمد ، اینها جملگی فرشته هایی هستند که گذر زمان بالهیشان را کوتاه و کوتاهتر می کند . اگر چه من براي آنها طالب بالهاي بزرگی هستم که بتواند آنها را تا دور دست آسمان ، تا پیش خدا بالا ببرد و مطمئن هستم معرفت همان بال نا پیدائی است که قدرتش براي بالا بردن آن عزیزان کمتر از آن بال آرزوهایم نیست .

ارسال نظر