شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > درس زندگی
درس زندگی
درس زندگی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 630 کیلوبایت
نویسنده : سید رضا حسینی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

مجموعه اي که پیش روي شماست ، روایتگر خاطراتی است از زندگی چهار اندیشمند فرزانه ، خاطرات زندگی مردان بزرگی است که با تحمل رنجها ، مرارتها و مشقتهاي بی شمار ، با خودسازي و مجاهدت به قله هاي رفیع علم و فضیلت و کمال دست یافته و همچون مشعلهاي فروزانی ، چراغ راه جامعه در مسیر سعادت گشتند . درسهاي بزرگی است از زندگی چهار علامه بزرگ : سید محمد حسین طباطبایی ، محمد تقی جعفري ، مرتضی مطهري و حسن زاده آملی مردانی از قبیله خورشید ، چهار ستاره پر فروغی که عمري را در راه رضاي دوست و سعادت جامعه بشري مجاهدت نموده و با تراوش اندیشه هاي تابناك خود ، تشنه کامان حقیقت را از چشمه هاي فضیلت و معنویت سیراب ، و دلهاي زنگار گرفته را با آب معرفت شستشو داده ، و آئینه دل را جلا بخشیدند .

ارسال نظر