شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > مناظره زبان و اندامها
مناظره زبان و اندامها
مناظره زبان و اندامها
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1719 کیلوبایت
نویسنده : سید حسین شیخ الاسلامی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مترجم :

در این کتاب مجموعه اي از معارف و اخلاقیات با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث خاندان عصمت و طهارت (ع) مورد بحث و تبیین قرار گرفته است . این دفتر بعد از بررسی کامل ، ویراستاري ، اعرابگذاري و اصلاحات دیگر آن را طبع و منتشر نموده است امید است که مورد رضایت خداوند متعال واقع شود . دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تقدیم به روان پاك و نورانیتان اي شهداي گرامی اسلام ، اي ایثار گران ، اي دلباختگان ، اي عاشقان الله ، اي کسانی که سر از پا نشناخته ، عاشقانه به سوي توپ و تانک و رگبار و خمپاره روان گشته ، خویشتن را فداي اسلامی و مسلمین و خاك وطن محبوب نمودید ، درود خدا و همه موجودات بر شما اي یاران مهدي قرآن .

ارسال نظر