شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > اسلام و جامعه شناسى خانواده
اسلام و جامعه شناسى خانواده
اسلام و جامعه شناسى خانواده
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1769 کیلوبایت
نویسنده : حسين بستان (نجفى)
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

(( خانواده )) ، واحدى اجتماعى با ابعاد گوناگون است كه به دليل اهميت و جايگاه ويژه اش از ديرباز مورد توجه انديشمندان اجتماعى بوده است . از يك سو، ارتباط و كنش متقابل خانواده با اجزا و نهادهاى ديگر جامعه كه به پويايى و پيشرفت آن انجاميده ، و از سوى ديگر، پايدارى و پايندگى آن در طول اعصار و قرون متمادى ، بسيارى از انديشمندان را بر آن داشته كه در حوزه هاى گوناگون علمى و با رويكردهاى مختلف به مطالعه اين واحد اجتماعى سرنوشت ساز همت گمارند....

با توجه به روانى و سادگى بيان مطالب از يك سو و اهتمام به حفظ شاءن علمى و تخصصى مباحث از سوى ديگر، اميد مى رود كتاب حاضر افزون بر دانشجويان و دانش پژوهان رشته هاى تخصصى مربوط، براى ديگر علاقه مندان نيز سودمند افتد.

ارسال نظر