شما اینجا هستید: عقائد و کلام > اعتقادات شیعه (تالیف شیخ صدوق با حواشی و توضیحات شیخ مفید رحمهما الله)
اعتقادات شیعه (تالیف شیخ صدوق با حواشی و توضیحات شیخ مفید رحمهما الله)
اعتقادات شیعه (تالیف شیخ صدوق با حواشی و توضیحات شیخ مفید رحمهما الله)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3082 کیلوبایت
نویسنده : شیخ صدوق و شرح و تکمیل شیخ مفید (رحمهما الله)
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

باب اول در بیان اعتقاد امامیه در توحید، و معرفت ربّ مجید: ( 1) شیخ عالم ربانی ابو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی فقیه، مصنف این کتاب فرموده: بدان که اعتقاد ما در توحید این است که خداي تعالی یکی است، و هیچ چیزي مثل او نیست، قدیم است [یعنی: هیچ مبدأ و حدّ زمانی نداشته و همواره وجود داشته و داشته … و وجود خواهد داشت و خواهد داشت ] … و همیشه شنوا و بینا و دانا و درستکار و زنده و به امر خلایق قیامکننده و غالب و پاك از تمام معایب و توانا و صاحب غِنا [=بی نیازي] بوده و خواهد بود؛ نه موصوف به جَوهَر [=مادّة اصلیّه] میشود، و نه به جسم و نه صورت و نه عَرَض [=عوارض فرعیّه] و نه خط و[رنگ و] سطح و سنگینی و سبکی و قرار و حرکت و مکان و زمان [زیرا همگی اینها حدّ هستند و خداوند خود ایجاد کنندة حدود است و هیچ حدّ و محدودیّتی در او راه ندارد]، و برتر است از همه صفتهاي آفریدگان، و بیرون است از هر دو حدّ: حدّ اِبطال و نیستی و حدّ تشبیه و مانند داشتن. و حق تعالی چیزي [داراي وجود] است نه مثل ...

ارسال نظر