شما اینجا هستید: عقائد و کلام > توسل
توسل
توسل
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 598 کیلوبایت
نویسنده : علی اصغر رضوانی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر : مسجد مقدس جمکران
مترجم :

یکی دیگر از موارد اختلاف بین وهابیان و سایر مسلمین، توسل به اولیاي الهی یا به تعبیري، وسیله قرار دادن آنان نزد خداوند متعال است. وهابیان آن را جایز نمیدانند، اما عموم مسلمین نه تنها آن را جایز میشمارند، بلکه در طول تاریخ به آن عمل کردهاند. توسل انواع و اقسامی دارد که نزد عموم مسلمین برخی از آنها صحیح و بعضی باطل و دستهاي دیگر مورد اختلاف هست؛ به همین دلیل هر کدام را با حکم آنها بیان مینماییم...

ارسال نظر