شما اینجا هستید: عقائد و کلام > جلوه نور: پرتوي از فضائل معنوي فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
جلوه نور: پرتوي از فضائل معنوي فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
جلوه نور: پرتوي از فضائل معنوي فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1845 کیلوبایت
نویسنده : علی سعادت پرور
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

درباره شخصیت والاي بانوي دو عالم، حضرت صدّیقه کبري، فاطمه زهرا علیهاالسلام کتابها و رساله هاي فراوان نگارش یافته که کثرت آنها نشانگر عشق بیحدّ و حساسیّت دوستداران اهلبیت علیهم السلام به یگانه دخت گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. شایان توجّه آنکه محور عمده ي آنها خصوصیّات تاریخی و اخلاقی آن بزرگوار و ظلم هایی است که منابع فراوانی در جوامع روایی شیعه درباره مقامات و منازل معنوي آن بانو وارد شده و کمتر مورد توجه محقّقان قرار گرفته است، و گویا این کم توجّهی به دلیل صعوبت فهم بعضی از روایات و یا احتمال غلوّ در برخی دیگر بوده است. محور اساسی بحث هاي این رساله، منازل و مقامات معنوي آن حضرت است، و اگر در فصلی بحث تاریخی عنوان شده به منظور بهره گیري از آن در بیان فضائل معنوي آن حضرت بوده است......

ارسال نظر