شما اینجا هستید: عقائد و کلام > خانه هاي مأذون (در شرح حال چهارده معصوم علیهم السلام)
خانه هاي مأذون (در شرح حال چهارده معصوم علیهم السلام)
خانه هاي مأذون (در شرح حال چهارده معصوم علیهم السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 821 کیلوبایت
نویسنده : محمد باقرمدرس بستان آبادي
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

کلینی در کافی و مفید در ارشاد و دیگران، از هشام بن احمر نقل کرده اند که وي گفت: روزي موسی بن جعفر به من فرمود: قافله اي از مغرب آمده است. گفتم: نمی دانم. فرمود: آري آمده و کنیزانی نیز همراه آورده. برخیز برویم و جاری هاي از آنها بخریم. هشام گوید که چون بیرون آمدیم به مردي رسیدیم که از مغرب کنیزانی همراه داشت. کنیزان را آورد و نگاه کردیم. هیچ یک مورد پسند امام واقع نشد. فرمود: دیگر چه دارید؟ گفت: کنیز بیماري نیز هست. امام فرمود: او را بیاور. قبول نکرد. حضرت برگشت. هشام گوید: امام مرا...

ارسال نظر