شما اینجا هستید: عقائد و کلام > الاحتجاج (ترجمه مازندرانی)
الاحتجاج (ترجمه مازندرانی)
الاحتجاج (ترجمه مازندرانی)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 8668 کیلوبایت
نویسنده : شیخ طبرسی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

[آیاتی که به احتجاج دستور میدهند] ذکر بیان آنچه حضرت ایزد سبحان در قرآن لازم الاذعان امر اهل اسلام باحتجاج و الزام منکرین لجاج نمود بشرطی که جدال و لجاج باحسن وجه الزام و احتجاج باشد و سبب دفع و رفع شبهات اهل انکار و نواصب و منکرین بالجاج شود حضرت ملک تعالی جل شانه در کلام لازم الاحترام خطاب مستطاب بحضرت نبوت مآب محمد علیه صلوات الله.......

ارسال نظر