شما اینجا هستید: عقائد و کلام > یاد مهدي علیه السلام
یاد مهدي علیه السلام
یاد مهدي علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2146 کیلوبایت
نویسنده : محمد خادمی شیرازي
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

مرزهاي جغرافیایی درهم ریزد، دنیا رنگهاي دیگر گیرد، مصلح کل جهان، حامی مستضعفان، و ویرانگر کاخهاي ستمگران، بنیانگذار حکومت واحد جهانی، حضرت حجۀ بن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ظهور کرده، کاخ هاي ظلم و استبداد را بر سر ستمگران فرو ریزد و شالوده ي حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت و آزادي استوار سازد. بر فراز کره ي خاکی دیگر ستمی روي ندهد و در زیر آسمان نیلی از تبعیض و بی عدالتی نشانی نماند. فساد و تباهی از جهان رخت بربندد و معیارهاي برجسته ي انسانی، ارزش واقعی خود را باز یابد.

ارسال نظر