شما اینجا هستید: عقائد و کلام > مهدویت
مهدویت
مهدویت
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 29742 کیلوبایت
نویسنده : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

کدام پیامبر تعبیر خواب هاي زیادي درباره امام زمان (عج) در کتابهایش آمده است؟ پاسخ چنین موضوعی در روایات ما نیست. بله مسلم است که پیامبران الهی - از آدم تا خاتم - از وجود حضرت امام زمان(عج) مطلع بودند و پیروان خود را به وجود ایشان بشارت می داده اند. اما این که پیامبري تعبیرخواب هاي زیادي در کتابهایش آمده باشد در روایات ما نیست. همچنین اصل کتاب هاي آن پیامبران در دسترس ما نیست بله در اسفار و کتاب هاي عهد عتیق (کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان) کتابی با نام دانیال نبی(ع) معروف است که اشاراتی به خواب هاي وي درباره منجی دارد. اما این که این اشارات به حضرت عیسی(ع) است یا حضرت مهدي(ع) نیاز به بررسی دقیق تري دارد اگر چه برخی تعبیرات، نشان می دهد که وي به حضرت مهدي(عج) اشاره دارد. اگر خواستید بنویسید تا مطالب آن کتاب را برایتان ارسال کنیم.

ارسال نظر