شما اینجا هستید: عقائد و کلام > فلسفه زیارت
فلسفه زیارت
فلسفه زیارت
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 752 کیلوبایت
نویسنده : احمد عابدي
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

یکی از راههاي تقرّب به خداوند و تعالی روح وارتقاء نفس به مدارج عالی کمال ، زیارت مشاهد مشرفه و آرامگاه پیشوایان دین است که به مقام ولایت الهیه نایل آمدهاند . این سلوك عملی در طی روایات عدیدهاي از سوي رهبران دینی مورد تأکید قرار گرفته و ارباب فضل و کمال این احادیث نورانی را در مجموعه هاي مستقلی چون « کامل الزیارات » فراهم آورده اند...

ارسال نظر