شما اینجا هستید: عقائد و کلام > سراب
سراب
سراب
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 611 کیلوبایت
نویسنده : حسن میلانی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

در این رهگذر، این نوشته ي کوتاه با نگاهی برکتاب مقالات (الهی قمشه اي، حسین)، به تأمّلی در دیدگاه هاي اهل . عرفان، در نقاط زیر می نشیند: 1 . حقیقت آفرینش الهی و وحدت وجود 2 . فرار از عقل و برهان و پناه آوردن به عشق و شهود 3 .اعتقاد به جبر و انکار اختیار 4 . فلسفه سازي و نظریه پردازي

ارسال نظر