شما اینجا هستید: عقائد و کلام > راه مهدي
راه مهدي
راه مهدي
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1451 کیلوبایت
نویسنده : سید رضا صدر
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

راه مهدي ، همان راه محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السّلام و راه قرآن است . در گذشته اي نه چندان دور ، راه محمد صلی الله علیه و آله عرضه شد ، راه قرآن منتشر گردید ، و راه علی نشان داده شد . اینک ، راه مهدي ، چهارمین راه است . چهار راهی که به یک مقصد منتهی می شود ، و آن حق و حقیقت است پس چهاري است که با یک مساوي است . راه محمد صلی الله علیه و آله ، راه خداست . راه علی علیه السّلام ، راه خداست . راه قرآن ، راه خداست . راه مهدي نیز راه خداست . چهار راهی که نظیر ندارد و بی مانند است . خانه کعبه ، قبله گاه اهل حق است ؛ چهار سو دارد : شمال ، جنوب ، مشرق ، مغرب . به شمالش رو کنید ، به قبله رو کرده اید . به جنوبش رو کنید ، به قبله رو کرده اید به مشرقش چنین است . به مغربش چنین است . قرآن می گوید : ((فاءینما تولوا فثم وجه الله )) مسلمانان از چهار سوي جهان ، هنگام نماز به کعبه رو کنند .

ارسال نظر