شما اینجا هستید: عقائد و کلام > شناخت زندگی بخش
شناخت زندگی بخش
شناخت زندگی بخش
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 998 کیلوبایت
نویسنده : ابراهیم شفیعی سروستانی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

پس از آن که حد و مرز زمانی صغري و کبري براي ما مشخص گردید نوبت این می رسد که به یک بحث اساسی در مورد مفهوم غیبت امام عصر ، علیه السلام پرداخته و چگونگی این غیبت را مشخص کنیم . از بررسی روایات وارد شده در باب غیبت آن حضرت چنین به دست می آید که در مورد چگونگی غیبت دو صورت قابل تصور است ،  که ما در اینجا با بیان این دو صورت قدري پیرامون آنها صحبت خواهیم کرد . اولین صورتی که براي غیبت آن حضرت متصور است ، همان مفهومی است که به طور متعارف در اذهان مردم در مورد غیبت آن حضرت وجود دارد ، یعنی این که امام مهدي ، علیه السلام ، در طول مدت غیبت خویش از نظر جسمی از انظار مردم به دور بوده و اگر چه آن حضرت در این مدت مردم را می بینند و از حال آنها با خبر می شود ، اما کسی توان دیدن ایشان را نداشته و با حضرتش مواجه نمی شود.

ارسال نظر