شما اینجا هستید: عقائد و کلام > به سوي آفریدگار
به سوي آفریدگار
به سوي آفریدگار
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 952 کیلوبایت
نویسنده : آیت الله العظمی حاج شیخ لطف اللّه صافی گلپایگانی (دام ظله )
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

ریشه معرفت و خدا شناسی در نهاد هرکس وجود دارد؛ زیرا ایمان به خدا از فطرت و سرشت انسان مایه می گیرد . هویّت هر پدیده اي در ارتباط با او و حیثیّت واقعی ذاتش متعلق به اوست و غیر از این ، نام و نشان و هویتی ندارد . اگر فطرت انسان محجوب نشود و آدمی خود را گم نکند و این حیثیت ذاتی و هویت واقعی خویش را فراموش ننماید ، هرگز خدا را فراموش نمی کند . به عکس ، هرچه بیشتر از جنبه ارتباط ذاتی ، غافل شود و به جهات مجازي و عرضی خود ، توجه نماید و خویشتن را مستقل ، بی تعلق و بی ارتباط به خداي جهان ببیند و خود را صاحب و مالک خویش بشمارد ، هم در خودشناسی گمراه می گردد و هم خداشناسی فطري اش در پرده واقع می شود.

ارسال نظر