شما اینجا هستید: عقائد و کلام > اصول عقاید (توحید)
اصول عقاید (توحید)
اصول عقاید (توحید)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 867 کیلوبایت
نویسنده : محسن قرائتی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
مترجم :

نیاز به دین بحث اصول عقاید را با طرح سؤ الی شروع می کنیم : آیا انسان به دین نیاز دارد ؟ قبل از پاسخ این سؤ ال ، لازم است ابتدا نیازهاي انسان را ذکر کنیم . هر انسانی سه نوع نیاز دارد : 1- نیاز شخصی 2- نیاز اجتماعی 3- نیاز عالی نیاز شخصی ، مثل نیاز به غذا، پوشاك ، مسکن ، همسر . نیاز اجتماعی ، اموري است که انسان چون در جامعه زندگی می کند به آنها نیاز دارد . مانند قانون ، مقرّرات و رهبر . نیاز عالی ، نیاز انسان به شناخت و معرفت است ، که بشر سؤ الات متعدّدي درباره خود و هستی دارد و می خواهد خیلی چیزها را بشناسد و بداند و درباره آنها اطلاعاتی داشته باشد .

ارسال نظر