شما اینجا هستید: عقائد و کلام > المراجعات
المراجعات
المراجعات
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 4578 کیلوبایت
نویسنده : سید عبدالحسین شرف الدین (ره)
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

یکی از ارزنده ترین روش هایی که انسان را به حق می رساندوابهام ها را برطرف می سازد, پرسش از آگاهان است که بی گمان درپاسخ هاي عالمانه , ابهام برطرف می شود ونکات تازه اي از اطلاعات مفید وسودمند حاصل می گردد. از این رواست که در قرآن کریم نیز تکیه بر این مطلب شده وفرموده است : (فاسالوا اهل الذکر) که باید انسان مسائل عقیدتی ومذهبی رااز پیشوایان وپس از آنان , از علما وراهنمایان دینی بپرسد تا هم مشکلات موجود  در آن زمینه  برطرف گردد وهم آگاهیهاي تازه اي برداشت نماید, حال اگر پرسش کننده نیز خود از دانایان وعالمان باشد, پاسخ قوي تر, مستدل تر وارزنده تر خواهد بود, چنانکه درسؤال هاي شیخ جامع ازهر مصر مرحوم شیخ سلیم البشري وجواب هاي عالم بزرگ شیعی مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین آمده که به صورت کتاب انسانساز, هدایت کننده وهمیشه جاویدالمراجعات (( 1)) درآمده وسالها است تشنگان معرفت وطالبان هدایت ,از آن سیراب ومستبصر شده اند.

ارسال نظر