شما اینجا هستید: عقائد و کلام > تحليل و نقد پلوراليسم دينى
تحليل و نقد پلوراليسم دينى
تحليل و نقد پلوراليسم دينى
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 718 کیلوبایت
نویسنده : على ربانى گلپايگاني
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

از آن جا كه زمينه اى اجتماعى - سياسى مسئله ى وحدت و كثرت اديان ، تلاقى و ارتباط پيروان اديان و عقايد و مذاهب مختلف است ، و در عصر ما اين ارتباط شكل عميق تر و گسترده ترى به خود گرفته است ، طبيعى است كه اين مسئله نيز شدت و حدت بيشترى يافته توجه فلاسفه ى دين ، جامعه شناسان دين ، و متكلمان دينى را سخت به خود جلب نمايد. اين رويكرد جديد از غرب مسيحى آغاز شد و به تدريج به سرزمين هاى ديگر نيز راه يافت . چندى است كه در جامعه ى ما نيز در شمار مسايل حساس فكرى و دينى مطرح شده است . در جهان مسيحيت در اين باره سه ديدگاه كلى وجود دارد: كثرت گرايى ; pluralism انحصار گرايى ; Exclusivism شمول گرايى ;  Inclusivism

مباحث اين نوشتار از دو بخش كلى تشكيل گرديده است :

بخش اول : بررسى سه ديدگاه كثرت گرايى ، انحصارگرايى وشمول گرايى پلوراليسم دينى

بخش دوم : تحليل و نقد مبانى پلوراليسم دينى

ارسال نظر