شما اینجا هستید: ادیان و مذاهب > پاسخ به شبهات در شبهاى پیشاور
پاسخ به شبهات در شبهاى پیشاور
پاسخ به شبهات در شبهاى پیشاور
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1546 کیلوبایت
نویسنده : نیره السادات صانعی
موضوع : ادیان و مذاهب
ناشر : مشعر
مترجم :

نوشتار حاضر با بهره گیري و تأثیرپذیري از کتاب ارزشمند « شبهاي پیشاور » فراهم آمده و ضمن پاسخگویی مستدل و مستند به پاره اي از سؤالات و ایرادات مطرح شده، تلاش میکند تحریف ها و پیرایه هاي نادرستی را که توسط دشمنان کینه توز بر دامن اسلام و تشیع نشسته است، بزداید.

نویسندگان گرچه در این نوشتار بیشترین بهره را از کتاب شب هاي پیشاور تألیف مرحوم سلطان الواعظین شیرازي قدس سره برده اند لیکن در عین حال منابع دیگر، مخصوصاً منابع قابل قبول اهل سنّت، را نیز از نظر پاسخ به شبهات در شبهاى پیشاوردور نداشته اند و کوشیده اند به منابع فوق استناد نمایند.

ارسال نظر