شما اینجا هستید: ادیان و مذاهب > بهائیان
بهائیان
بهائیان
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 4003 کیلوبایت
نویسنده : محمدباقر نجفی
موضوع : ادیان و مذاهب
ناشر : مشعر
مترجم :

هدف مؤلّف ازتألیف این کتاب:

1- از نظرگاه علمی، خدمتی است عاجزانه به شناختی بی غرضانه در دو قلمروي تاریخ و عقیده. نه تبلیغ و ردیه.2- از نظرگاه فرهنگی، کوششی است براي آگاهی دادن به نسل جوان وطنمان که همواره در جستجوي هویّت فرهنگی خود با استعمار فرهنگی دست به گریبان است. 3- از نظرگاه اجتماعی، قدمی است کوتاه در راه شناساندن گروهی که به اتکاء منافع خارجی مصمّم به دخل و تصرفاتی در نظام اجتماعی- اسلامی ایران هستند. 4- به اعتبار سیاسی، گامی است ناچیز در راه افشاي محققانه عاملی از عوامل ضدّ ملّی که همواره مورد استفاده گروه هاي خارجی فشار سیاسی می باشد.

ارسال نظر