شما اینجا هستید: ادیان و مذاهب > ادیان
ادیان
ادیان
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 6819 کیلوبایت
نویسنده : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی
موضوع : ادیان و مذاهب
ناشر :
مترجم :

پرسش فرق اصلی ادیان الهی با ادیان ساختگی در چیست ؟ پاسخ تفاوت بین ادیان الهی و ساختگی بسیار است. از جمله در ناحیه خاستگاه ها اهداف تعالیم روشها و... در رابطه بامعجزه نزول فرشتگان قصص انبیا و ... در ادیان جعلی منظور شما روشن نیست. الف) اگر مقصودتان این است که چنین اعتقاداتی را تبلیغ می کنند که طبیعی است اگر نکنند(به عنوان دین) دیگرخریداري نخواهند داشت و همیشه اهل باطل مطالب حقی را از این سوي و آن سوي گرد می آورند و با سخنان باطل خود می آمیزند تا از طریق زیبایی هاي آن دیگران را به سوي گمراهی پنهان خود فراخوانند.

ارسال نظر