شما اینجا هستید: ادیان و مذاهب > بهائیت آنگونه که هست
بهائیت آنگونه که هست
بهائیت آنگونه که هست
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 529 کیلوبایت
نویسنده : داود میرزایی مقدم
موضوع : ادیان و مذاهب
ناشر :
مترجم :

امروز در شرایطی که جنگ فرهنگها، تمدنها، اندیشهها، فرقهها و عرفانهاي دروغین در گرفته و جهان به روایت آلوین تافلر (آفرینندهي آثاري همچون، موج سوم و شوك آینده) وارد چهارمین انقلاب (انقلاب الکترونیک) شده، کمتر روزي است که از گوشه و کنار میهمنمان پیامی نرسد که فعالیت فلان فرقه در فلان منطقه شدت گرفته، پیروان فلان مذهب به توزیع فراگیر و گستردهي کتب دینی خود در نقاط اصلی شهرهاي بزرگ مشغول شده و پارتیهاي زیرزمینی با ظاهر دلفریب آزادي روابط دختران و پسران برگزار نموده و کمکهاي مالی گزاف با مقاصد شیطانی و... میکنند. ...

ارسال نظر