شما اینجا هستید: کتابخانه فاطمیه > مهربان ترین بانو
مهربان ترین بانو
مهربان ترین بانو
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2953 کیلوبایت
نویسنده : سید حمید موسوی گرمارودی
موضوع : کتابخانه فاطمیه
ناشر :
مترجم :

آن روز را که برای اولین بار به دیدار آن گرامی رفتم هرگز فراموش نمی کنم. چهره  ای که زیباییش را نمی توان با هیچ کلامی توصیف و در جهان به چیز زبایی تشبیه کرد. به راستی کلام رسول خدا را می توانستم در او مشاهده کنم که می فرمود: فاطمه حوریّه ای بهشتی در شمایل انسان هاست. عطری ناشناخته و مدهوش کننده از او استشمام می شد. همان گونه که پدر بزرگوارش می فرمود: هرگاه مشتاق بهشت می شوم دخترم فاطمه را می بویم. آن روز من در خانه ی رسول خدا چنان مجذوب آن زیبایی آسمانی و درخشندگی ماورایی بودم که از خود و آنچه در جهان می گذشت خبری نداشتم. من به آرزویم رسیده بودم. بهترین بانو و برگزیده ی زنان جهان پیش رویم قرار داشت.

ارسال نظر