شما اینجا هستید: فقه و احکام > اذان واقامه
اذان واقامه
اذان واقامه
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3502 کیلوبایت
نویسنده : دکتر محمد علی مجدفقیهی
موضوع : فقه و احکام
ناشر : حکمت واندیشه
مترجم :

اذان و اقامه کتابی کوتاه دربارۀ اذان و اقامه، جایگاه اذان، حکمت اذان، ثواب و پاداش نماز با اذان، تفسیر اذان و اقامه و معانی مختلف اذکار آن است. در فصل سوم دعاهای بین اذان و اقامه آورده شده است. در ادامه آثار اذان، آداب و احکام اذان بیان شده و در آخر نکاتی درباره اذان ذکر شده است.

ارسال نظر